ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία “Θ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ”, με έδρα την Θεσσαλονίκη (οδός Ν.Ζαρίφη 45), Aρ. ΓΕΜΗ: 057526604000  (στο εξής η «Εταιρεία»).

Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

1. Ακρίβεια πληροφοριών

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου να είναι ακριβείς και ενημερωμένες αλλά δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απώλειες που απορρέουν από στήριξη στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου. Επισημαίνεται στους Χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α)  οποιαδήποτε αναφορά στο διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από την Εταιρεία προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, διαβεβαίωση περί του ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σε αυτούς μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση της Εταιρείας και (γ) οι Χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (eshop)

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη καθυστέρηση της παράδοση της παραγγελίας σας από την μεταφορική εταιρία.

Η Εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Η Εταιρία δεν κάνει δεκτές τις επιστροφές προϊόντων.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν απο το τελικό προϊόν.

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ Εταιρείας  και Επισκέπτη συναλλακτικής σχέσης δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την Εταιρεία για την παροχή των σχετικών με το αρχείο υπηρεσιών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κλπ) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Ασφάλεια

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι Χρήστες καλούνται με ευθύνη τους να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.

5. Κωδικοί Πρόσβασης

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την Εταιρεία τα στοιχεία των Επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού (ή κωδικών) Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι Επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Εταιρεία  σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον Επισκέπτη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

6. Αυτόματη συλλογή μη προσωπικών δεδομένων

Όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι με το διαδικτυακό τόπο, μπορούμε να αποθηκεύσουμε ορισμένες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές θα έχουν τη μορφή “Cookie” ή παρόμοιου αρχείου και θα μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση. Τα Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τις σελίδες μας ή τις διαφημίσεις μας στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους Internet Browsers μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να απαγορεύσετε την αποθήκευση σε όλα τα Cookies, ή να λάβετε προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα Cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες αυτές.